Hoe te realiseren

Om hun plannen te realiseren neemt de stichting, samen met de kinderen, nu het initiatief om beide projecten onder de aandacht te brengen van bedrijfsleven, gemeentelijke instanties, financiële instellingen (bankwezen), kindgerichte organisaties (kinderopvang en basisscholen) en zorginstellingen.


Wij zijn nog opzoek naar en hebben behoefte aan…

Locatie

Waar Stichting De Ponyfarm naarstig naar op zoek is, is een grotere locatie met overdekte hal (als slechtweeraccommodatie) en bijgebouwen voor het organiseren van allerlei activiteiten en het onderbrengen van paarden en pony’s. Deze hal en bijgebouwen hoeven niets zo groot te zijn als wel functioneel en makkelijk in te richten. De huidige locatie is een schitterende locatie, echter het ontbeert een slechtweeraccommodatie. Onze gedachten gaan uit naar een locatie in het buitengebied (boerderij met bijgebouwen en grond) waar kinderen op een avontuurlijke manier weer kunnen buitenspelen, in de omgeving weer de natuur en het platteland kunnen ontdekken en waar zij zich naar hartenlust kunnen uitleven. Verder kan deze locatie ook onderdak bieden aan andere organisaties die zich bezig houden met de ontwikkeling en begeleiding van kinderen. Bijvoorbeeld: trainingen, cursussen, workshops, naschoolse opvang, dagzorgverlening, dagbesteding, verblijfsactiviteiten (dag of meerdaags).

Financiële middelen

Door middel van donatie, adoptie dieren, sponsoring, subsidie, bijdrage fonds… Voor de uitbreiding van het huidige project De Ponyfarm hebben wij op korte termijn financiële middelen nodig. U kunt een donatie doen aan de stichting, maar u kunt ook de dieren adopteren voor een jaar. Verder kunt u voor een bepaald bedrag sponsoren. Middels de sponsorpakketten kunt u zien wat wij u er voor teruggeven. Verder is het denkbaar dat een club (bv. De Rotaryclub) of een Fonds ons een bepaald bedrag schenkt. Allemaal opties die ik graag met u bespreek.
Om het nieuwetijds kinderproject te ontwikkelingen is echter meer nodig. Buiten een nieuwe locatie en opzet is er ook geld nodig om te investeren in een locatie, grond, renovatie van gebouwen en een nieuwe inrichting. Deze geldstromen kunnen vanuit diverse opties tot stand komen. Draagt u het initiatief een warm hart toe en ziet u mogelijkheden om aan dit nieuwetijds kinderproject deel te nemen, laat het mij dan weten. Graag ben ik bereid om u te vertellen over de plannen en wat de mogelijkheden van deelname zijn.

Gebruiksmaterialen (Inventaris)

Door middel van sponsoring of schenking. De Ponyfarm kan nog tal van gebruiksartikelen gebruiken. Graag bespreek ik met u de mogelijkheden. Het kan gaan om picknicktafels tot vloerbedekking, van huifkar tot wigwam of van het afrasteren van een weiland tot speeltoestellen in de boomgaard. Een lijst met goederen ligt ter inzage voor u. Alleen krijgen wij dit niet voor elkaar, wij hebben uw medewerking hard nodig.

Diensten

Door middel van sponsoring in tijd.

De Stichting is op zoek naar een accountantskantoor. Deze is van harte welkom voor het op orde houden van de boekhouding en het verzorgen van aangiftes en de jaarrekening enerzijds, en daarnaast het adviseren bij vraagstukken op de gebieden van organisatie, financieel en belastingen.
Voor wat betreft de onderhoudswerkzaamheden in een rond de gebouwen zijn wij ook afhankelijk van professionals. Van schilderwerken t/m installatiewerken, van kleine verbouwingen tot en met groenonderhoud en van huisstijl tot reclame/internet. Ik hoop u te mogen begroeten om samen met u dit schitterende project verder uit te bouwen.

Vrijwilligers

Stichting De Ponyfarm is ook op zoek naar enthousiaste dames die affiniteit hebben met paarden en pony’s, in combinatie met kinderen, en die graag kinderactiviteiten mee willen organiseren en begeleiden. Dames die het leuk vinden om met kinderen om te gaan en die deze een leuke activiteit of dag willen bezorgen. De kinderen die aan deze activiteiten deelnemen zijn tussen de 4 en de 12 jaar. Merendeels bestaan de groepen uit kinderen van dezelfde leeftijd. De activiteiten bestaan uit ponyrijden, ponyworkshops, ponyfeestjes, speurtochten en ponydagkampen. Mochten deze dames kinderen hebben van rond de 10 jaar, en die ook van paarden en pony’s houden, en die al een aantal jaren rijden, dan zijn ook zij als begeleiding van de activiteiten van harte welkom. Tenslotte is De Ponyfarm en zorgmanege Ponywise een locatie waar kinderen zichzelf kunnen zijn en waar kinderen activiteiten organiseren voor kinderen.


Kortom, wij zijn opzoek naar particulieren, bedrijven en organisaties die willen participeren in dit vernieuwende concept van recreatie, educatie en zorg.


Te denken valt aan de volgende activiteiten en/of zorg en begeleiding bij:

Recreatie en gezondheid: dans, zang, toneel, schilderen, pottenbakken, groenknutselen, jam maken, koken, dierenverzorgen, ponyrijden, speurtochten, natuurbeleving, sport en bewegen, etc.
Zorg en therapie: voor kinderen met ODD, CD, ADD, ADHD, NLD, PDD-nos, fobie, leerproblemen, dyslexie, dyscalculie, autisme, hoogbegaafdheid, hoogsensitiviteit, dagzorgverlening.
Educatie en ontspanning: naschoolse opvang, buitenschoolse opvang, voorschoolse opvang, dagbesteding, verblijfsactiviteiten (dag of meerdaags), schoolexcursies, pony- en natuurworkshops.