Het initiatief

De Ponyfarm is een initiatief van kinderen voor kinderen die meer te weten willen komen over het buitenleven, waarbij boerderijdieren, met in het bijzonder pony’s, een hoofdrol spelen. Spelenderwijs ontdekken in een natuurlijke en agrarische omgeving is als uitgangspunt genomen.


Antoine is in januari 2010 een nieuw project gestart genaamd De Ponyfarm, welke een bijdrage zou mogen leveren aan de ontwikkeling van kinderen van deze tijd. Op dit moment is hij bezig dit project verder uit te breiden en vorm te geven. Meerdere richtingen zijn in de afgelopen tijd voorbij gekomen. Het is niet alleen recreatie en educatie, maar ook zorg, welzijn en onderwijs. Binnenkort wordt het nieuwe projectconcept afgerond en zal er een businessplan geschreven gaan worden. Deze opzet kost veel geld, tijd, energie en mankracht. Ten eerste valt of staat een dergelijk project bij een groep enthousiaste mensen die de schouders onder het project willen zetten om het naar realisatie te brengen. Maar ook om deze kinderen te willen begeleiden in hun ontwikkeling (in eerste instantie buiten schooltijden). Ten tweede is er een goede locatie met een professionele organisatie benodigd. En ten derde dienen er financiële middelen te zijn om een sluitende investerings- en exploitatiebegroting te realiseren. Allen zaken die in deze tijd niet makkelijk zijn. Zeker niet in een tijd waarin de overheid steeds meer de financiële kraan voor dit soort projecten dichtdraait en gemeentelijke overheden niet meer met subsidies strooien. Ik, Antoine Verhoeven, wil mij graag inzetten voor de uitbreiding van dit schitterende project. Een nieuwetijds ontwikkelingsproject voor de kinderen en jongvolwassenen van vandaag, voor in de toekomst en voor kinderen die nog volop in ontwikkeling zijn of gaan, met of zonder beperking of stoornis.