Filosofie van de stichting

De stichting ziet de ontwikkeling van een kind als de meest waardevolle gebeurtenis in zijn of haar leven.


Het is daarom van belang dat het kind de ruimte krijgt om deze ontwikkeling op diverse vlakken zelf te mogen ontdekken. Door activiteiten te ontwikkelen die ondersteunend zijn voor de motorische, sociaal-emotionele, fysieke, creatieve of communicatieve ontwikkelingsfases van een kind. Hierdoor zal het kind zich breder ontwikkelen waardoor het kind zelfstandiger wordt, meer zelfvertrouwen krijgt, zich socialer zal gaan opstellen en communicatief sterker wordt. Door deze factoren zal het kind meer inzicht in zichzelf krijgen en zijn of haar omgeving. Hierdoor zal het kind meer in balans komen om zo de mogelijkheid te krijgen om als een volwaardig mens op te groeien.