Het doel van het benaderen van organisaties en bedrijven

Het doel is om bedrijven, instellingen en organisaties enthousiast te maken voor deze unieke kinderprojecten, zodat zij zich gaan verbinden aan of gaan participeren in deze projecten.


De manier waarop bedrijven en organisaties gaan deelnemen kan verschillend zijn. Zij kunnen vrienden, sponsor of donateur van deze sympathieke kinderprojecten worden. Hierdoor krijgen deze unieke kinderinitiatieven een kans om zich te realiseren. Tevens kan door deze steun, dit kan in zowel financiële vorm alsook in het beschikbaar stellen van goederen of adviestijd, verder vorm en inhoud worden gegeven aan deze unieke projecten.